Badania Ewaluacji Kół

Ewaluacja działalności organizacji studenckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Informacje o badaniu

W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zarejestrowanych jest 20 Kół Naukowych i organizacji studenckich. Badaniem objęte zostaną organizacje studenckie z wyłączeniem LEONA. Realizacja ewaluacji przedstawionego problemu planowana jest na rok akademicki 2011/2012.
Badanie ma na celu zweryfikowanie działalności i funkcjonowania OUS w APS, a dokładniej:
  •  *zweryfikowanie stopnia osiągnięcia celów określonych w preliminarzach,
  •  *zidentyfikowanie barier oraz czynników sprzyjających funkcjonowaniu UOS
  •  *zweryfikowanie przydatności wsparcia ze strony uczelni

Mamy na celu również odnalezienie motywacji angażowania się studentów w UOS, oraz powodów braku zaangażowania. Planujemy zebrać opinie dotyczące działalności społecznej, co pozwoli nam na zidentyfikowanie potencjału społecznego studentów APS. Kolejnym celem badania jest stworzenie rekomendacji merytorycznych i organizacyjnych dla działalności UOS w kolejnym roku akademickim.

Osoby zaangażowane w badanie:

Koordynacja: Koło Naukowe Socjologii 2% – Emilia Borkowska, Paweł Mackiewicz, Anna Pokrzywa, Magda Prokopczuk
Realizacja badania: Studenci II roku socjologii – grupa SKP1 oraz SKP2
Opieka naukowa: dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, mgr Agata Gruszecka-Tieśluk