Konferencje

Jednym z naszych założeń jest uczestnictwo w konferencjach naukowych. Jest to nie tylko doskonała okazja do rozwijania własnych zainteresowań, ale także zdobywania doświadczenia w organizowaniu podobnych imprez.
Sprawozdania z poszczególnych wyjazdów będą na bieżąco umieszczane w Aktualnościach